Lawly hjälper dig att upprätta bouppteckning

från* -
9 990kr

När någon nära går bort är det ofta mycket praktiskt som måste skötas om. Då kan det vara skönt att ta hjälp med vissa saker. Lawlys jurister hjälper dig under hela processen.

Boka möte med jurist för att gå igenom vad du behöver hjälp med.

Gratis inledande samtal, inget köpkrav.
Genom att klicka på "Boka möte" ovan, intygar du att du tagit del av Lawly's integritetspolicy & allmänna villkor.

Gratis inledande samtal med jurist via telefon. Inget köpkrav.

Gratis inledande samtal, inget köpkrav.
Genom att klicka på "Boka gratis möte" ovan, intygar du att du tagit del av Lawly's integritetspolicy & allmänna villkor.

Varför ska vi göra en bouppteckning?

I de allra flesta fallen behöver anhöriga till en person som avlidit göra en bouppteckning, en sammanställning av den bortgångnes alla tillgångar och skulder. För att bl.a. kunna avsluta den avlidnes konton på banken, för att  få tillgång till kontona och för att i ett senare skede ska kunna göra ett arvskifte krävs en registrerad bouppteckning.

Hur fungerar det?

  1. Du bokar ett kostnadsfritt inledande möte.

  2. En jurist ringer dig på den tid du har bokat. På mötet tar juristen ställning till om vi kan hjälpa dig. Om vi kan hjälpa till sätter ni upp en plan för fortsatt arbete.

  3. Juristen hjälper dig, på distans, med bouppteckning och förrättningsmöte.

  4. Klart!

* Vad ingår?

Det första samtalet är kostnadsfritt. Därefter ingår sex timmar arbete av juristen i kostnaden. Det innebär att du bara betalar 1665 kronor per timme istället för ordinarie pris 1990 kronor. Dessa timmar använder juristen bl.a. till att hålla förrättningsmöte och upprätta bouppteckningen . Normalt räcker dessa timmar, men skulle mer tid behövas betalar du 1990 kronor per påbörjad timme. Självklart säger vi till innan någon extra kostnad tillkommer. 


Låt omdömena tala för sig

SMidigt att kunna få hjälp av en jurist hemifrån och slippa ta sig nånstans.

Tarja
Tarja

Rekommenderas verkligen!

Fredrik H
Fredrik H

Mycket hjälp till en liten peng!

Annie
Annie

Vanliga frågor & svar

Vad är en bouppteckning?

Bouppteckningen är dödsboets legitimationshandling och visar vem som har rätt att företräda dödsboet.

När någon har avlidit ska ni som ingår i dödsboet göra en bouppteckning. Det innebär att ni går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevande makans eller makens tillgångar och skulder.

Måste jag göra en bouppteckning?

Som huvudregel ska en bouppteckning göras när en person som har hemvist i Sverige avlider. 

Om svensk myndighet är behörig och om svensk lag är tillämplig på arvet eller inte påverkar om en bouppteckning ska göras. Ibland kan en dödsboanmälan ersätta en bouppteckning.

Boka ett möte så hjälper vi dig  att avgöra om du ska göra en bouppteckning.

Vad ska jag använda boupptecknignen till?

En registrerad bouppteckning är dödsboets legitimationshandling. Den visar vem som har rätt att företräda dödsboet. 

Bouppteckningen krävs bl.a. för att avsluta den avlidnes konton på banken och för att göra uttag från kontot. Bouppteckningen krävs också för att man ska kunna registrera en ny ägare på den avlidnes fastighet.

Jag bor långt från stan, måste jag ta mig någonstans för bouppteckningen?

Nej det behöver du inte. Vi på Lawly hjälper dig på distans. För oss är det viktigt att juridiken är tillgänglig för alla, oavsett var man bor. 

När betalar jag?

Vi skickar en faktura till dig efter det inledande samtalet. När fakturan är betald hjälper vi dig med bouppteckningen. 

* Vad ingår?

Det första samtalet är kostnadsfritt. Därefter ingår sex timmar arbete av juristen i kostnaden. Det innebär att du bara betalar 1665 kronor per timme istället för ordinarie pris 1990 kronor. Dessa timmar använder juristen bl.a. till att upprätta bouppteckningen och hålla förrättningsmöte. Normalt räcker dessa timmar, men skulle mer tid behövas betalar du ordinarie pris för de timmarna, dvs. 1990 kronor per påbörjad timme. Självklart säger vi till innan någon extra kostnad tillkommer.