Därför bör du upprätta ett gåvobrev

Ett gåvobrev skapar trygghet för både givare och mottagare. Därför är det, oavsett om lagen kräver det eller inte, klokt att upprätta ett gåvobrev när man ska ge bort något värdefullt. Beroende på vad man vill ge bort finns det olika juridiska krav och aspekter att ta hänsyn till.

Genom ett gåvobrev kan man också villkora en gåva på olika sätt. Man kan t ex. införa villkor om enskild egendom som bidrar till större ekonomisk trygghet för mottagaren och hans eller hennes arvingar, eller reglera om man vill att gåvan ska utgöra förskott på mottagarens arv. Dessutom kan ett gåvobrev utgöra ett viktigt bevisdokument till stöd för att en viss gåva faktiskt har skett.

En byrå, en bil eller aktier är exempel på sådant som räknas som lös egendom. Vid gåvor av lös egendom finns det inga generella krav på skriftliga handlingar, det räcker oftast att gåvan faktiskt lämnas över från gåvogivaren till gåvomottagaren för att gåvan ska bli giltig. Däremot kan det vara bra att ha gåvan dokumenterad för att undvika eventuella oklarheter eller konflikter i framtiden. Ett gåvobrev kan också krävas för att en viss gåva ska kunna registreras hos en tredje part.

En bostadsrätt är lös egendom, men det krävs ändå ett skriftligt gåvobrev vid gåva av en bostadsrätt. Utan gåvobrev kan inte bostadsrättsföreningen meddela in- och utträde ur föreningen.

Vill du ge bort fast egendom, en fastighet, krävs också ett skriftligt gåvobrev för att gåvan ska bli giltig.