Detta är samboegendom

Till samboegendom räknas bostad och bohag, t.ex. möbler, köksutrustning och inredning, som införskaffats för gemensamt bruk - oavsett vem av samborna som har betalat för eller äger egendomen. Det spelar alltså ingen roll vem av samborna som köpt bostadsrätten eller soffan, vid en bodelning har vardera sambo rätt till hälften av värdet av det som införskaffats för gemensam användning. Vill man ändra på detta måste man skriva ett samboavtal.

För att egendom ska räknas som samboegendom, krävs att egendomen är införskaffad för gemensam användning. Saker som köps enbart för den ena sambons användning, eller som huvudsakligen används för fritidsändamål, räknas som huvudregel inte som samboegendom. Ett fritidshus utgör därmed inte samboegendom. Detsamma gäller vanligen hobbyredskap, idrottsutrustning eller samlingar av föremål.

Inte heller egendom som en sambo har fått i gåva eller ärvt (från någon annan än den andra sambon) med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda, är samboegendom.