Dokumentförvaring -
1 869kr

Både testamenten och framtidsfullmakter är viktiga handlingar som behöver visas upp i original för att gälla. Vi hjälper dig att förvara dem på en säker plats så att du kan känna dig trygg med att de inte glöms eller tappas bort och att de hamnar i rätta händer den dag de behövs.

Svara på några enkla frågor, identifiera dig med BankID och betala säkert med Swish eller kort
Säker betalning i sista steget

Ett telefonmöte för att vägleda dig om du har frågor om tjänsten.

Trygg förvaring

Vi hjälper dig med förvaring av dina handlingar - enkelt och smidigt

Detta ingår:

  • Fast pris
  • Livslång förvaring och bevakning
  • Förvaring av upp till 10 handlingar eller 40 sidor

Så här går det till - 3 enkla steg

1

Svara på några enkla frågor

här på hemsidan eller i vår app.

2

En jurist upprättar avtalet

och är med dig hela vägen från utkast till färdig handling.

3

Avtalet levereras till dig

via epost och i appen.

KLART!

Nu kan du vara säker på att du har ett juridiskt korrekt avtal.

Låt omdömena tala för sig

Mycket enkel och prisvärd tjänst!

Susanne
Susanne

SMidigt att kunna få hjälp av en jurist hemifrån och slippa ta sig nånstans.

Tarja
Tarja

Mycket hjälp till en liten peng!

Annie
Annie

🍿 Vanliga frågor & svar

Behövs verkligen en särskild tjänst för dokumentförvaring?

Ja! Juridiska dokument, såsom t ex. framtidsfullmakter och testamenten, utgör viktiga personliga handlingar. När de ska verkställas eller användas, behöver de visas upp i original för att gälla. Därför är det mycket viktigt att originalhandlingarna förvaras på en trygg och säker plats- fram till den dag då de ska användas.

Det kan även tilläggas att konflikter och bråk kring juridiska handlingar tyvärr är betydligt vanligare än man kanske kan tro. Inte sällan förstörs testamenten av personer i testators omgivning, eller kommer bort på annat sätt, så att de inte upphittas efter testators bortgång. Med vår förvaringstjänst kan du se till att dina handlingar förvaras på ett säkert sätt, och känna dig trygg med att de inte kommer bort, förstörs, eller hamnar i fel händer.

Vad kostar det? Finns det några dolda kostnader?

Du betalar en gång, och får förvaring och bevakning av dina handlingar livet ut. I priset ingår upp till 10 dokument om totalt 40 sidor, som du skickar in vid ett och samma tillfälle. Om du skulle önska hantera eller göra ändringar bland dina dokument sedan de skickats in utgår dock en administrationsavgift om 495 kronor per hanteringstillfälle.


Jag har köpt förvaringstjänsten, vad händer nu?

All praktisk information du behöver kommer att skickas till din e-post. Du får, förutom ett informationsblad, två tilläggsavtal som reglerar villkoren för förvaringen och bevakningen av dina handlingar mer i detalj. Skriv ut, skriv under och skicka iväg avtalen tillsammans med de originalhandlingar som ska förvaras genom tjänsten samt en kopia av din ID-handling. När dina handlingar mottagits, erhåller du en bekräftelse via mail alt post. Klart!

Vilka och hur många dokument kan jag förvara genom tjänsten?

Du kan förvara vilka typer dokument och viktiga handlingar du vill. Tjänsten är dock särskilt lämplig för att förvara testamenten. I det ordinarie priset ingår förvaring av upp till tio handlingar/dokument, eller sammanlagt 40 sidor.

Kan någon annan än jag komma åt mina handlingar under förvaringstiden?

Nej, det är bara du som kan begära ut dina handlingar från förvaringen under din livstid. Sekretess gäller och dina dokument behandlas konfidentiellt. Samtliga inblandade aktörer iakttar tystnadsplikt i förhållande till utomstående personer. Observera dock att två personer, t ex. makar, kan välja att köpa tjänsten tillsammans. Då får båda makarna tillgång till och kan hantera de förvarade handlingarna.

Undantag från ovan gäller också framtidsfullmakter. Framtidsfullmakten lämnas också ut till den du i fullmakten angivit som fullmaktshavare. Det behövs för att fullmaktshavaren ska kunna få tag på originalet av fullmakten den dag den behöver användas.

Vad händer med de förvarade handlingarna om/när jag går bort?

Efter din bortgång lämnas de förvarade dokumenten så snart som möjligt, men senast inom trettio dagar från dödsdagen eller det att information om dödsfallet mottagits via Skatteverket, till en företrädare för ditt dödsbo, med undantag för framtidsfullmakter som alltid lämnas ut till angiven fullmaktshavare. Företrädare för dödsboet är vanligtvis beställaren av begravningen/gravsättningen. Det är dock också möjligt att själv välja en person till vilken de förvarade dokumenten ska lämnas vid ens bortgång. Om det skulle finnas en tvist i det berörda dödsboet lämnas endast ut kopior av förvarade dokument, tills dess att tvisten är löst.

Var förvaras dokumenten?

De fysiska dokumenten förvaras hos juristbyrån Verahill AB i Stockholm.

Måste jag skicka in originalhandlingarna?

Syftet bakom tjänsten är att hjälpa dig att förvara originalhandlingar, som utgör värdehandlingar, på ett tryggt och säkert sätt. För att kunna göra det, behöver du skicka in de fysiska originalhandlingarna per post. Om du har flera exemplar av originalhandlingar kan du välja om du vill skicka in alla, eller behålla något exemplar.

Jag och min make har ett inbördes testamente, kan vi köpa förvaring gemensamt?

Det går utmärkt. Ange bara att förvaringen ska gälla för er båda när ni köper tjänsten.

Vad innebär livslång bevakning?

Bevakningen innebär att ditt personnummer kontinuerligt jämförs mot Skatteverkets dödsfallsregister. När du går bort lämnas ditt testamente till dina dödsbodelägare, eller de personer du själv har valt. 


Vad innebär livslång förvaring?

De handlingar du skickar för dokumentförvaring förvaras under hela din livstid, om du så önskar. Handlingarna hanteras utifrån noga utformade regler och rutiner med höga säkerhets- och sekretesskrav. Alltid med din trygghet i fokus.

Kan vi ha all kontakt på distans?

Självklart. All kontakt med våra jurister sker i appen, via mail och per telefon. Vår effektiva digitala lösning möjliggör för alla att köpa ett testamente, oberoende av vem man är eller var i landet man är bosatt. Det är viktigt för oss.

Tillkommer några dolda kostnader?

Nej, det finns inga dolda kostnader, du betalar en engångskostnad.

Hur betalar jag?

Vi erbjuder flera olika betalsätt. Du betalar enkelt med kort eller med Swish.

Vem skriver min handling?

Inledningsvis får du svara på ett antal frågor. Med grund i dina svar upprättas sedan din handling av en av våra jurister. Vilken jurist som upprättar just din handling, beror på vad du ska upprätta. Du får hjälp av den jurist som lämpar sig bäst.

Varför ska jag betala innan jag får min handling?

Vi är ingen traditionell juristbyrå, vi revolutionerar juristbranschen med fasta priser. Fasta priser gör att du inte behöver vänta in en faktura som du inte vet slutsumman på. När du betalar i förhand vet du precis vad du behöver betala och du behöver inte oroa dig för några oförutsedda kostnader. Dessutom vill vi fokusera på att upprätta din handling och inte lägga administrativ tid på fakturering i efterhand. På så vis kan vi hålla våra låga kostnader och du kan få kvalitativ juridisk hjälp till en bråkdel av marknadspriset.