Testamentsförvaring -
1 995kr

Testamentet är en viktig handling som behöver visas upp i original för att gälla. Vi hjälper dig att förvara det på en säker plats så att du kan känna dig trygg med att det inte glöms eller tappas bort och att det hamnar i rätta händer den dag det behövs.

Svara på några enkla frågor, identifiera dig med BankID och betala säkert med Swish eller kort
Säker betalning i sista steget

Ett telefonmöte för att vägleda dig om du har frågor om tjänsten.

Trygg förvaring

Vi hjälper dig med förvaring av dina handlingar - enkelt och smidigt

Detta ingår:

  • Fast pris
  • Livslång förvaring och bevakning
  • Förvaring av upp till 10 handlingar eller 40 sidor

Så här går det till - 3 enkla steg

1

Svara på några enkla frågor

här på hemsidan eller i vår app.

2

Ditt digitala avtal upprättas

utifrån din unika situation.


3

Avtalet levereras till dig

via epost och i appen.

KLART!

Nu kan du vara säker på att du har ett juridiskt korrekt avtal.

Låt omdömena tala för sig

Mycket enkel och prisvärd tjänst!

Susanne
Susanne

SMidigt att kunna få hjälp av en jurist hemifrån och slippa ta sig nånstans.

Tarja
Tarja

Mycket hjälp till en liten peng!

Annie
Annie

🍿 Vanliga frågor & svar

Vad händer med de förvarade handlingarna när jag går bort?

Testamente i original lämnas ut till den person som är behörig att ta emot det. Behörig är den som är förordnad boutredningsman/testamentsexekutor eller någon som annars har dödsboets uppdrag att förrätta bouppteckningen och delgivning av testamente. Om sådan inte finns kan testamente i original lämnas ut till uppgiven mottagare mot uppvisande av intyg från samtliga dödsbodelägare. Föreligger enligt ovan sagda ingen behörig att mottaga testamentet lämnas originalet ut till namngiven bouppgivare/ingivare sedan bouppteckningen registrerats av Skatteverket med anteckning om testamentet. Om testamente inte hämtas ut inom 3 månader från dagen för ditt frånfälle skickas en vidimerad kopia av testamentet till Skatteverket.

Avtal och övriga dokument utlämnas i original till förordnad boutredningsman/testamentsexekutor eller någon som annars har dödsboets uppdrag att förrätta bouppteckningen. Om sådan inte finns kan dokument i original lämnas ut till uppgiven mottagare mot uppvisande av intyg från samtliga dödsbodelägare.

Kopior av dokument får lämnas ut till företrädare för ditt dödsbo. Tillhandahållande av sådant dokument skall ske inom 14 dagar från det att SBF erhållit information om dödsfallet via Skatteverket.

Vad innebär livslång förvaring?

De handlingar du skickar för dokumentförvaring förvaras under hela din livstid, om du så önskar. Handlingarna hanteras utifrån noga utformade regler och rutiner med höga säkerhets- och sekretesskrav. Alltid med din trygghet i fokus.

Vad innebär livslång bevakning?

Dokumenten som förvaras bevakas per automatik mot Skatteverkets dödsfallsregister. På så sätt kan man man kan känna sig säker på att de kommer fram och kommer till användning när man går bort.


Jag och min make har ett inbördes testamente, kan vi köpa förvaring gemensamt?

Det går utmärkt. Ange bara att förvaringen ska gälla för er båda när ni köper tjänsten.

Måste jag skicka in originalhandlingarna?

Syftet bakom tjänsten är att hjälpa dig att förvara originalhandlingar, som utgör värdehandlingar, på ett tryggt och säkert sätt. För att kunna göra det, behöver du skicka in de fysiska originalhandlingarna per post. Om du har flera exemplar av originalhandlingar kan du välja om du vill skicka in alla, eller behålla något exemplar.

Var förvaras dokumenten?

De fysiska dokumenten förvaras i brandsäkra kassaskåp hos Sveriges Begravningsbyråers Förbund i Stockholm.

Behövs verkligen en särskild tjänst för dokumentförvaring?

Ja! Juridiska dokument, såsom t ex. framtidsfullmakter och testamenten, utgör viktiga personliga handlingar. När de ska verkställas eller användas, behöver de visas upp i original för att gälla. Därför är det mycket viktigt att originalhandlingarna förvaras på en trygg och säker plats- fram till den dag då de ska användas.

Det kan även tilläggas att konflikter och bråk kring juridiska handlingar tyvärr är betydligt vanligare än man kanske kan tro. Inte sällan förstörs testamenten av personer i testators omgivning, eller kommer bort på annat sätt, så att de inte upphittas efter testators bortgång. Med vår förvaringstjänst kan du se till att dina handlingar förvaras på ett säkert sätt, och känna dig trygg med att de inte kommer bort, förstörs, eller hamnar i fel händer.

Kan någon annan än jag komma åt mina handlingar under förvaringstiden?

Nej, så länge man lever är det som utgångspunkt bara man själv som har tillgång till att hämta ut handlingarna, förutom framtidsfullmakter som fullmaktshavaren också kan hämta ut. Om två personer, exempelvis makar, köper tjänsten tillsammans måste dock båda närvara när dokumenten hämtas ut och om en person förordnats en god man kan också den gode mannen hämta ut handlingar om intyg kan uppvisas.

Vilka och hur många dokument kan jag förvara genom tjänsten?

Du kan förvara vilka typer dokument och viktiga handlingar du vill. Tjänsten är dock särskilt lämplig för att förvara testamenten. I det ordinarie priset ingår förvaring av upp till tio handlingar/dokument, eller sammanlagt 40 sidor.

Jag har köpt förvaringstjänsten, vad händer nu?

All praktisk information du behöver kommer att skickas till din e-post. Du får, förutom information och instruktioner, avtal som reglerar villkoren för förvaringen och bevakningen av dina handlingar mer i detalj. Skriv ut, skriv under och skicka iväg avtalen tillsammans med de originalhandlingar som ska förvaras genom tjänsten. När dina handlingar mottagits, erhåller du en bekräftelse via mail alt. post. Klart!

Vad ingår? Tillkommer några andra kostnader om jag vill göra ändringar i mina handlingar?

Du betalar en gång, och får förvaring och bevakning av dina handlingar livet ut. I priset ingår upp till 10 dokument om totalt 40 sidor, som du skickar in vid ett och samma tillfälle. Om du skulle önska hantera eller göra ändringar bland dina dokument sedan de skickats in utgår dock en hanteringsavgift per hanteringstillfälle.

Kan vi ha all kontakt på distans?

Självklart. All kontakt med våra jurister sker i appen eller på hemsidan, via mail och per telefon. Vår effektiva digitala lösning möjliggör för alla att köpa juridiska handlingar, oberoende av vem man är eller var i landet man är bosatt. Det är viktigt för oss.

Tillkommer några dolda kostnader?

Nej, det finns inga dolda kostnader, du betalar en engångskostnad.

Hur betalar jag?

Vi erbjuder flera olika betalsätt. Du betalar enkelt med kort eller med Swish.

Varför ska jag betala innan jag får min handling?

Vi är ingen traditionell juristbyrå, vi revolutionerar juristbranschen med fasta priser. Fasta priser gör att du inte behöver vänta in en faktura som du inte vet slutsumman på. När du betalar i förhand vet du precis vad du behöver betala och du behöver inte oroa dig för några oförutsedda kostnader. Dessutom vill vi fokusera på att upprätta din handling och inte lägga administrativ tid på fakturering i efterhand. På så vis kan vi hålla våra låga kostnader och du kan få kvalitativ juridisk hjälp till en bråkdel av marknadspriset.

Hur snabbt kan jag få mitt avtal?

Så fort du har besvarat alla frågor och betalat så skickas ditt avtal till din mail.