Enskild egendom och giftorättsgods

Hur vet man om egendom man äger är giftorättsgods eller enskild egendom? Lär dig mer om begreppen här nedan.

Giftorättsgods

När två personer gifter sig blir, enligt huvudregeln, all deras egendom giftorättsgods i äktenskapet. Att egendomen blir giftorättsgods får till följd att

  1. egendomen ska inkluderas i en eventuell framtida bodelning mellan makarna, och
  2. vardera make i en sådan bodelning har rätt till hälften av egendomens värde, oavsett vem av makarna som äger eller har köpt den.

Enskild egendom

Genom att skriva ett äktenskapsförord kan makarna dock komma överens om att viss eller all egendom, istället för att vara giftorättsgods, ska vara enskild egendom. Egendom kan även vara en makes enskilda på grund av villkor i testamente, gåvobrev eller försäkring. Enskild egendom inkluderas inte i en eventuell framtida bodelning, om inte makarna särskilt kommer överens om det.

Om egendom som är enskild egendom, ersätts av annan egendom är även ersättningsegendomen att betrakta som enskild egendom. Ersättningsegendom kan t ex. vara pengar som man fått vid försäljning av en bostadsrätt som varit enskild egendom. Avkastning av enskild egendom däremot, t ex. räntor på konton som är enskild egendom eller hyresintäkter från en lägenhet som är enskild egendom, är som huvudregel att betrakta som giftorättsgods.

Annat som får undantas från bodelning

  • Varje make får i skälig omfattning undanta kläder och andra föremål som han eller hon har uteslutande för sitt personliga bruk. Detsamma gäller personliga presenter. Om den ena maken är avliden, gäller denna rätt endast för den efterlevande maken.
  • Rättigheter som inte kan överlåtas eller som är av personlig art ska inte ingå i en bodelning, om det strider mot vad som gäller för den aktuella rättigheten. Dessutom ska pensionsrättigheter, även om de inte är av personlig art, undantas från bodelning i vissa fall.