Upprätta din framtidsfullmakt digitalt med Lawly -
995kr

Vem ska ta hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte själv längre kan göra det? Med en framtidsfullmakt behöver du inte oroa dig över det. Vi hjälper dig att upprätta en framtidsfullmakt så att du kan känna dig trygg, och vet vem som företräder dig om du skulle bli sjuk eller råka ut för en olycka.

Svara på några enkla frågor här på webben. Du får ett juridisk korrekt avtal anpassat efter dig. Du betalar enkelt med Swish eller kort när du svarat på frågorna.
Säker betalning i sista steget

Boka telefonmöte med en jurist och gå tillsammans igenom dina önskemål. Juristen ställer nödvändiga frågor och upprättar därefter din handling.

Ett telefonmöte för vägledning om hur det går till att upprätta dina handlingar hos oss eller för att hjälpa dig att ta reda på vilka handlingar du har ett behov av.

Lawlys jurister hjälper dig

Vi hjälper dig att upprätta ett juridiskt korrekt avtal - enkelt, smidigt och till en bråkdel av marknadspriset.

Detta ingår alltid hos oss:

  • Fast pris
  • Skräddarsydd framtidsfullmakt
  • Digital avtalsförvaring

Så här går det till - 3 enkla steg

1

Svara på några enkla frågor

här på hemsidan eller i vår app.

2

Ditt digitala avtal upprättas

utifrån din unika situation.


3

Avtalet levereras till dig

via epost och i appen.

KLART!

Nu kan du vara säker på att du har ett juridiskt korrekt avtal.

Låt omdömena tala för sig

Rekommenderas verkligen!

Fredrik Holmgren
Fredrik Holmgren
Framtidsfullmakt

Upprättande av juridiska dokument skedde enkelt via web-en samt telefonsamtal.

Elof Eriksson
Elof Eriksson
Testamente och framtidsfullmakt

Så bra, så professionella, så trevliga, så prisvärda... Vi fick ovärderliga råd och stor hjälp vid upprättande av ett flertal handlingar. Rekommenderas å det varmaste!

Sven Hedman
Sven Hedman
Testamente och framtidsfullmakt

Vanliga frågor & svar

När börjar en framtidsfullmakt gälla?

En framtidsfullmakt börjar gälla vid den (eventuella) framtida tidpunkt då du bedöms vara beslutsoförmögen, dvs. saknar beslutsförmåga, och därmed inte längre kan ta hand om de av dina angelägenheter som fullmakten avser. Så kan vara fallet t ex. på grund av att du drabbas av demens eller råkar ut för en olycka som gör att du blir sängliggandes. Enligt huvudregeln är det fullmaktshavaren som avgör om fullmakten trätt i kraft. Du kan dock välja att bestämma att en domstol istället ska avgöra det. Även fullmaktshavaren kan, om han eller hon inte själv vill eller kan fatta beslut i frågan, begära att domstolen ska avgöra om fullmakten har trätt i kraft.

Vad krävs för att en framtidsfullmakt ska vara giltig?

För att en framtidsfullmakt ska vara giltig behöver vissa formkrav vara uppfyllda. Fullmakten ska vara skriftlig, och det ska framgå att det är just en framtidsfullmakt. Fullmakten ska också innehålla information om vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter fullmakten omfattar och vilka övriga villkor som gäller för fullmakten. Fullmakten ska vidare bevittnas av två personer. När fullmakten trätt i kraft och ska användas, behöver den visas upp i original.

Vad kan en framtidsfullmakt gälla?

Du som fullmaktsgivare kan själv bestämma vad framtidsfullmakten ska gälla. En framtidsfullmakt kan gälla generellt, eller avse en specifik och avgränsad uppgift. Om fullmakten gäller en specifik uppgift, får fullmaktshavaren endast rätt, och skyldighet, att ta hand om och sköta just den uppgiften. Uppgiften kan t ex. vara att sälja en fastighet eller sköta en aktieportfölj. En framtidsfullmakt får inte, oavsett om den är specifik eller generell, omfatta vissa frågor inom hälso- och sjukvård eller tandvård.

Vad är en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt är en särskild typ av fullmakt vari man utser en person som, från och med en framtida tidpunkt, ska ta hand om ens personliga och/eller ekonomiska angelägenheter. En framtidsfullmakt utmärker sig särskilt från andra fullmakter genom att den börjar gälla vid en okänd framtida tidpunkt, eller inte alls. Fullmakten börjar nämligen endast gälla om den dag kommer då den som har lämnat fullmakten inte längre själv kan ta hand om de angelägenheter som fullmakten gäller. En framtidsfullmakt kan sägas vara ett alternativ till god man eller förvaltare, men möjliggör självbestämmande och bidrar till ökad förutsägbarhet.

Vad betyder beslutsförmåga?

För att en framtidsfullmakt ska anses ha trätt ikraft och få rättsverkan krävs att den som upprättat fullmakten, fullmaktsgivaren, inte längre har beslutsförmåga. Beslutsförmåga kan definieras som mental förmåga att ta ställning i en rättslig angelägenhet eller faktisk förmåga att fatta beslut eller ha hand om sina angelägenheter. Det handlar om att kunna ta emot och förstå information, göra överväganden och fatta rationella beslut. Beslutsförmåga är inte liktydigt, och ska inte blandas ihop med, det juridiska begreppet rättshandlingsförmåga.

Kan vi ha all kontakt på distans?

Självklart. All kontakt med våra jurister sker i appen eller på hemsidan, via mail och per telefon. Vår effektiva digitala lösning möjliggör för alla att köpa juridiska handlingar, oberoende av vem man är eller var i landet man är bosatt. Det är viktigt för oss.

Tillkommer några dolda kostnader?

Nej, det finns inga dolda kostnader, du betalar en engångskostnad.

Hur betalar jag?

Vi erbjuder flera olika betalsätt. Du betalar enkelt med kort eller med Swish.

Varför ska jag betala innan jag får min handling?

Vi är ingen traditionell juristbyrå, vi revolutionerar juristbranschen med fasta priser. Fasta priser gör att du inte behöver vänta in en faktura som du inte vet slutsumman på. När du betalar i förhand vet du precis vad du behöver betala och du behöver inte oroa dig för några oförutsedda kostnader. Dessutom vill vi fokusera på att upprätta din handling och inte lägga administrativ tid på fakturering i efterhand. På så vis kan vi hålla våra låga kostnader och du kan få kvalitativ juridisk hjälp till en bråkdel av marknadspriset.

Hur snabbt kan jag få mitt avtal?

Så fort du har besvarat alla frågor och betalat så skickas ditt avtal till din mail. 

Bra att veta