Upprätta gåvobrev för fast egendom digitalt hos Lawly -
995kr

Ska du ge bort en fastighet? Då krävs ett skriftligt gåvobrev som uppfyller lagens krav för att gåvan ska bli giltig. Fast egendom är enligt lagens mening jord. Även fastigheter är fast egendom. Vi hjälper dig så att du kan känna dig säker på att gåvobrevet blir korrekt och gåvan blir juridiskt giltig.

Svara på några enkla frågor online. Du får ett juridisk korrekt avtal anpassat för dig. Du betalar enkelt med Swish eller kort när du svarat på frågorna.

Skriv online →
Säker betalning i sista steget
Genom att klicka på "Skriv online" ovan, intygar du att du tagit del av Lawly's integritetspolicy & allmänna villkor.

Boka telefonmöte med en jurist och gå tillsammans igenom dina önskemål. Juristen ställer nödvändiga frågor och upprättar därefter din handling.

Gratis inledande samtal, inget köpkrav.
Genom att klicka på "Boka möte" ovan, intygar du att du tagit del av Lawly's integritetspolicy & allmänna villkor.

Gratis inledande samtal med jurist via telefon. Inget köpkrav.

Gratis inledande samtal, inget köpkrav.
Genom att klicka på "Boka gratis möte" ovan, intygar du att du tagit del av Lawly's integritetspolicy & allmänna villkor.

Vad är ett gåvobrev?

Ett gåvobrev är en handling där en person (gåvogivaren) uttrycker sin vilja att ge bort något till någon annan (gåvomottagaren). Gåvobrevet bör utformas på ett visst sätt, måste innehålla vissa uppgifter och ska, undertecknas. Med ett gåvobrev kan man också ställa upp vissa villkor för gåvan, t.ex. att den ska vara gåvomottagarens enskilda egendom.

Måste vi skriva ett gåvobrev?

Ja, när man ger bort fast egendom måste man enligt lag upprätta ett skriftligt gåvobrev. Gåvobrevet behövs för att bl.a. söka lagfart hos Lantmäteriet. 

Räcker det med ett gåvobrev?

I vissa fall behöver gåvobrevet kompletteras. Om gåvomottagaren ska utfärda ett skuldebrev som ersättning för gåvan är det bra att upprätta ett skuldebrev. Det kan också finnas anledning att upprätta t.ex. testamente och äktenskapsförord eller samboavtal i samband med att man ger eller får en gåva. Våra jurister hjälper dig gärna att ta reda på vilka avtal just du behöver. Boka ett kostnadsfritt samtal med en jurist här, eller skriv i chatten.

Måste vi registrera gåvan?

En gåva behöver inte registreras för att bli giltig. Makar som vill att en gåva mellan dem ska gälla mot givarens borgenärer, måste dock registrera gåvan hos Skatteverket. Kravet på registrering har endast betydelse för makarnas för­hållande till borgenärerna. Mellan makarna är gåvan bindande även om den inte har registrerats. Mellan sambor är detta inte möjligt dock.

Så här går det till - 3 enkla steg

1

Svara på några enkla frågor 

direkt på nätet.

2

En handling skapas

baserad på dina personliga svar.

3

Ladda ner avtalet

skriv ut det och underteckna.

KLART!

Låt omdömena tala för sig

Väldigt prisvärt!!

Sofia Sundberg
Sofia Sundberg
Gåvobrev

Mycket enkel och prisvärd tjänst!

Susanne
Susanne
Äktenskapsförord

Så bra, så professionella, så trevliga, så prisvärda... Vi fick ovärderliga råd och stor hjälp vid upprättande av ett flertal handlingar. Rekommenderas å det varmaste!

Sven Hedman
Sven Hedman
Testamente och framtidsfullmakt

Vanliga frågor & svar

Behöver man betala skatt om man ger eller får en gåva?

Gåvoskatten är avskaffad i Sverige sedan den 1 januari 2005. Utgångspunkten är alltså att man inte behöver betala skatt för en gåva - oavsett hur mycket gåvan är värd. Däremot kan gränsen mellan vad som är en gåva och vad som anses vara skattepliktig inkomst i vissa fall vara svår att dra. Vid gåva av en fastighet kan mottagaren vidare behöva betala stämpelskatt, om gåvomottagaren tar över ett lån eller betalar något för gåvan. För den som tar emot en gåva gäller att man som gåvomottagare tar över de skatteförpliktelser som följer med gåvan. Man kan säga att man träder i gåvogivarens skattemässiga situation. Det betyder t ex. att gåvomottagarens eventuella skyldighet att betala vinstskatt vid en framtida försäljning av gåvan beräknas med utgångspunkt i gåvogivarens anskaffningsvärde.

Varför behöver man ett gåvobrev?

Vid en gåva av fast egendom är ett gåvobrev nödvändigt för gåvans giltighet. Genom gåvobrevet kan man också villkora fastighetsgåvan på olika sätt. Man kan tex införa villkor om att fastigheten ska vara mottagarens enskilda egendom, förbehålla sig nyttjanderätt till fastigheten och bestämma att fastigheten inte får överlåtas vidare.

Vad gäller utan gåvobrev?

Om en fast egendom eller tomträtt ska ges bort, krävs ett skriftligt gåvobrev undertecknat av både givare och mottagare för att gåvan ska bli giltig. Dessutom ska gåvobrevet bevittnas för att mottagaren ska kunna få lagfart.

Kan jag ge bort min del av fastigheten?

Ja, som huvudregel är det inga problem att ge bort en del av en fastighet. Bestämmelser i andra handlingar med koppling till fastigheten, så som samäganderättsavtal, gåvobrev eller testamente, kan dock begränsa rätten för en delägare att fritt överlåta sin del av fastigheten.

Vad är ett gåvobrev?

Ett gåvobrev är en handling där en person (gåvogivaren) uttrycker sin vilja att ge bort något till någon annan (gåvomottagaren). För att en gåva av fast egendom, en fastighet, ska bli juridiskt giltig krävs att ett skriftlig gåvobrev upprättas. Gåvobrevet bör utformas på ett visst sätt, måste innehålla vissa uppgifter och ska, sedan det undertecknats och bevittnats, skickas till Lantmäteriet. Det senare är ett krav för att gåvomottagaren ska kunna få lagfart. I ett gåvobrev kan man också ställa upp vissa villkor för gåvan. Man kan t ex. bestämma att den ska vara gåvomottagarens enskilda egendom eller förbehålla sig rätten att fortsätta nyttja fastigheten även efter gåvans fullbordande.

Kan vi ha all kontakt på distans?

Självklart. All kontakt med våra jurister sker via nätet, mail och per telefon. Vår effektiva digitala lösning möjliggör för alla att köpa juridiska handlingar, oberoende av vem man är eller var i landet man är bosatt. Det är viktigt för oss.

Hur betalar jag?

Vi erbjuder flera olika betalsätt. Du betalar enkelt med kort eller med Swish.

Varför ska jag betala innan jag får min handling?

Vi är ingen traditionell juristbyrå, vi revolutionerar juristbranschen med fasta priser. Fasta priser gör att du inte behöver vänta in en faktura som du inte vet slutsumman på. När du betalar i förhand vet du precis vad du behöver betala och du behöver inte oroa dig för några oförutsedda kostnader. Dessutom vill vi fokusera på att upprätta din handling och inte lägga administrativ tid på fakturering i efterhand. På så vis kan vi erbjuda kvalitativ juridisk hjälp till låga kostnader.

Hur snabbt kan jag få mitt avtal?

Så fort du har besvarat alla frågor och betalat så skickas ditt avtal till din mail. 

Bra att veta