Upprätta gåvobrev för lös egendom digitalt hos Lawly -
995kr

Oavsett om lagen kräver det eller inte, är det alltid klokt att upprätta ett gåvobrev när man ska ge bort något värdefullt. Lös egendom är allt som inte är fast egendom. Lös egendom kan exempelvis vara pengar, en bil, möbler, smycken eller liknande. Vi hjälper dig att upprätta ett juridiskt korrekt gåvobrev som skapar trygghet för både givare och mottagare.

Svara på några enkla frågor online. Du får ett juridisk korrekt avtal anpassat för dig. Du betalar enkelt med Swish eller kort när du svarat på frågorna.

Skriv online →
Säker betalning i sista steget
Genom att klicka på "Skriv online" ovan, intygar du att du tagit del av Lawly's integritetspolicy & allmänna villkor.

Boka telefonmöte med en jurist och gå tillsammans igenom dina önskemål. Juristen ställer nödvändiga frågor och upprättar därefter din handling.

Gratis inledande samtal, inget köpkrav.
Genom att klicka på "Boka möte" ovan, intygar du att du tagit del av Lawly's integritetspolicy & allmänna villkor.

Gratis inledande samtal med jurist via telefon. Inget köpkrav.

Gratis inledande samtal, inget köpkrav.
Genom att klicka på "Boka gratis möte" ovan, intygar du att du tagit del av Lawly's integritetspolicy & allmänna villkor.

Vad är ett gåvobrev?

Ett gåvobrev är en handling där en person (gåvogivaren) uttrycker sin vilja att ge något till någon annan (gåvomottagaren). Gåvobrevet ska utformas på ett visst sätt, innehålla vissa uppgifter samt undertecknas. Med ett gåvobrev kan man också ställa upp vissa villkor för gåvan, t.ex. att den ska vara gåvomottagarens enskilda egendom.

Måste vi skriva ett gåvobrev?

När man ger bort lös egendom behöver man ofta inget gåvobrev för att gåvan ska bli juridiskt giltig. Trots att det inte är nödvändigt kan gåvobrevet fylla en mycket viktig funktion. Gåvobrevet kan fungera som bevis på att en gåva faktiskt givits och dessutom ger gåvobrevet möjlighet att villkora gåvan.

Räcker det med ett gåvobrev?

I vissa fall behöver gåvobrevet kompletteras. Det kan finnas anledning att upprätta t.ex. testamente och äktenskapsförord eller samboavtal i samband med att man ger eller får en gåva. Våra jurister hjälper dig gärna att ta reda på vilka avtal just du behöver. Boka ett kostnadsfritt samtal med en jurist här, eller skriv i chatten.

Måste vi registrera gåvan?

En gåva behöver inte registreras för att bli giltig. Makar som vill att en gåva mellan dem ska gälla mot givarens borgenärer, måste registrera gåvan hos Skatteverket. Kravet på registrering har endast betydelse för makarnas för­hållande till borgenärerna. Mellan makarna är gåvan bindande även om den inte har registrerats. Mellan sambor är detta inte möjligt dock. 

Så här går det till - 3 enkla steg

1

Svara på några enkla frågor 

direkt på nätet.

2

En handling skapas

baserad på dina personliga svar.

3

Ladda ner avtalet

skriv ut det och underteckna.

KLART!

Låt omdömena tala för sig

Väldigt prisvärt!!

Sofia Sundberg
Sofia Sundberg
Gåvobrev

Så bra, så professionella, så trevliga, så prisvärda... Vi fick ovärderliga råd och stor hjälp vid upprättande av ett flertal handlingar. Rekommenderas å det varmaste!

Sven Hedman
Sven Hedman
Testamente och framtidsfullmakt

Mycket hjälp till en liten peng!

Annie
Annie
Samboavtal

Vanliga frågor & svar

Vad gäller utan gåvobrev?

Det beror på vad det är som ska ges bort. Om det gäller fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt, krävs ett skriftligt gåvobrev undertecknat av både givare och mottagare för att gåvan ska bli giltig. För annan lös egendom än bostadsrätt, såsom pengar, bilar eller klockor, krävs som regel inte ett skriftligt gåvobrev för att gåvan ska bli giltig mellan givare och mottagare. Däremot kan det behövas för att gåvan ska kunna registreras, t ex. hos Skatteverket. Även i de fall ett gåvobrev inte är ett krav för gåvans giltighet är det alltid är klokt att upprätta ett gåvobrev om det är något värdefullt som ska ges bort.

Varför behöver jag ett gåvobrev?

Ett gåvobrev skapar trygghet för både givare och mottagare. Därför är det, oavsett om lagen kräver det eller inte, alltid klokt att upprätta ett gåvobrev när man ska ge bort något värdefullt. Genom ett gåvobrev kan man också villkora en gåva på olika sätt. Man kan t ex. införa villkor om enskild egendom som bidrar till större ekonomisk trygghet för mottagaren och hans eller hennes arvingar, eller reglera om man vill att gåvan ska utgöra förskott på mottagarens arv. Dessutom kan ett gåvobrev utgöra ett viktigt bevisdokument till stöd för att en viss gåva faktiskt har skett.

Räknas en gåva som förskott på arv?

Huvudregeln är att en gåva till ett barn eller barnbarn ska ses som förskott på arv. Det betyder att värdet av gåvan ska räknas av från barnet eller barnbarnets eventuella framtida arv efter gåvogivaren. För gåvor till andra än barn och barnbarn är huvudregeln den omvända. I ett gåvobrev kan man frångå huvudreglerna, och själv bestämma om man vill att en viss gåva ska avräknas som förskott på gåvomottagarens arv eller inte.

Vad är ett gåvobrev?

Ett gåvobrev är en handling där en person (gåvogivaren) uttrycker sin vilja att ge bort något till någon annan (gåvomottagaren). För att ge bort lös egendom krävs som huvudregel inget skriftligt gåvobrev för att gåvan ska vara giltig. Ett viktigt undantag är dock bostadsrätter.

Även i de fall ett skriftligt gåvobrev inte är ett krav i lagens mening kan det vara lämpligt, och fylla många funktioner, att skriva ett. Genom gåvobrevet kan man ställa upp villkor för gåvan, och t ex. bestämma att den ska vara mottagarens enskilda egendom eller att den inte ska utgöra förskott på gåvomottagarens eventuella arv efter gåvogivaren. Dessutom kan gåvobrevet utgöra ett viktigt bevis på att gåvan har skett.

Kan vi ha all kontakt på distans?

Självklart. All kontakt med våra jurister sker via nätet, mail och per telefon. Vår effektiva digitala lösning möjliggör för alla att köpa juridiska handlingar, oberoende av vem man är eller var i landet man är bosatt. Det är viktigt för oss.

Hur betalar jag?

Vi erbjuder flera olika betalsätt. Du betalar enkelt med kort eller med Swish.

Varför ska jag betala innan jag får min handling?

Vi är ingen traditionell juristbyrå, vi revolutionerar juristbranschen med fasta priser. Fasta priser gör att du inte behöver vänta in en faktura som du inte vet slutsumman på. När du betalar i förhand vet du precis vad du behöver betala och du behöver inte oroa dig för några oförutsedda kostnader. Dessutom vill vi fokusera på att upprätta din handling och inte lägga administrativ tid på fakturering i efterhand. På så vis kan vi erbjuda kvalitativ juridisk hjälp till låga kostnader.

Hur snabbt kan jag få mitt avtal?

Så fort du har besvarat alla frågor och betalat så skickas ditt avtal till din mail. 

Bra att veta