Upprätta din generalfullmakt med Lawlys jurister -
495kr

En generalfullmakt är obegränsad och ger fullmaktshavaren rätt att fatta beslut i allt som fullmaktsgivaren själv har rätt att fatta beslut i. Det är viktigt att fullmakten blir juridiskt korrekt, vi hjälper dig med det!

Svara på några enkla frågor här på webben. Du får ett juridisk korrekt avtal anpassat efter dig. Du betalar enkelt med Swish eller kort när du svarat på frågorna.
Säker betalning i sista steget

Boka telefonmöte med en jurist och gå tillsammans igenom dina önskemål. Juristen ställer nödvändiga frågor och upprättar därefter din handling.

Ett telefonmöte för vägledning om hur det går till att upprätta dina handlingar hos oss eller för att hjälpa dig att ta reda på vilka handlingar du har ett behov av.

Lawlys jurister hjälper dig

Vi hjälper dig att upprätta ett juridiskt korrekt avtal - enkelt, smidigt och till en bråkdel av marknadspriset.

Alltid hos oss:

  • Fast pris
  • Skräddarsydd generalfullmakt
  • Genomgång med en jurist
  • Digital avtalsförvaring

Så här går det till - 3 enkla steg

1

Svara på några enkla frågor

här på hemsidan eller i vår app.

2

Ditt digitala avtal upprättas

utifrån din unika situation.


3

Avtalet levereras till dig

via epost och i appen.

KLART!

Nu kan du vara säker på att du har ett juridiskt korrekt avtal.

Låt omdömena tala för sig

Mycket enkel och prisvärd tjänst!

Susanne
Susanne
Framtidsfullmakt

Upprättande av juridiska dokument skedde enkelt via web-en samt telefonsamtal.

Elof Eriksson
Elof Eriksson
Testamente och framtidsfullmakt

Rekommenderas verkligen!

Fredrik Holmgren
Fredrik Holmgren
Framtidsfullmakt

Vanliga frågor & svar

Vad är en generalfullmakt

Om en person vill ge en annan person rätt att företräda honom eller henne och agera i hans eller hennes namn, behövs en fullmakt. Det finns flera olika typer av fullmakter, och vilken typ man bör upprätta beror främst på vad man vill att fullmakten ska omfatta. En generalfullmakt gäller brett och generellt. Det innebär att det som får fullmakten, fullmaktshavaren, får rätt att göra det mesta som den som har lämnat fullmakten, fullmaktsgivaren, själv kan göra. Eftersom en generalfullmakt är mycket omfattande bör den bara lämnas till någon man verkligen litar på, och under en bestämd tid.

Jag har en framtidsfullmakt - behöver jag en generalfullmakt?

En generalfullmakt ger fullmaktshavaren behörighet att agera i fullmaktsgivarens namn i alla de angelägenheter fullmaktsgivaren själv har kapacitet att agera i. Det innebär också att om fullmaktsgivaren skulle förlora förmågan att agera med juridiskt bindande verkan, t ex. pga. demens eller annan psykisk störning, kan generalfullmakten komma att förlora sin verkan. En framtidsfullmakt, å andra sidan, börjar gälla först vid den framtida tidpunkt då fullmaktsgivaren inte längre har kapacitet att ta hand om sina personliga och ekonomiska angelägenheter (och blir vad som brukar kallas för beslutsoförmögen). Det kan därför vara bra att upprätta både en generalfullmakt och en framtidsfullmakt. Fullmakterna är inte per definition exklusiva i förhållande till varandra på något sätt, och de kan gälla under olika förutsättningar, användas för olika ändamål, och kan vara användbara under olika skeden i livet.

Hur länge gäller generalfullmakten?

Du kan själv välja om generalfullmakten ska gälla för viss tid eller tillsvidare. Om inget särskilt anges i fullmakten, gäller den som regel tills dess att den återkallas. Den fortsätter den även att gälla efter din bortgång, om inte särskilda omständigheter föranleder annat. Eftersom en generalfullmakt är mycket omfattande, rekommenderar vi alltid att tidsbegränsa en sådan fullmakt.

Vad händer med generalfullmakten om jag dör?

Enligt huvudregeln fortsätter en generalfullmakt att gälla även efter fullmaktsgivarens bortgång. Det gäller under förutsättning att det inte finns särskilda omständigheter som talar för att den istället ska upphöra att gälla. Undantaget avser situationer där omständigheterna tydligt visar, att förutsättningarna för fullmakten inte längre finns på grund av dödsfallet. Så kan exempelvis vara fallet om fullmakten i frågan omfattar rätt att handla mat, hämta mediciner eller köpa bostad för fullmaktgivarens räkning.

Kan vi ha all kontakt på distans?

Självklart. All kontakt med våra jurister sker i appen eller på hemsidan, via mail och per telefon. Vår effektiva digitala lösning möjliggör för alla att köpa juridiska handlingar, oberoende av vem man är eller var i landet man är bosatt. Det är viktigt för oss.

Tillkommer några dolda kostnader?

Nej, det finns inga dolda kostnader, du betalar en engångskostnad.

Hur betalar jag?

Vi erbjuder flera olika betalsätt. Du betalar enkelt med kort eller med Swish.

Varför ska jag betala innan jag får min handling?

Vi är ingen traditionell juristbyrå, vi revolutionerar juristbranschen med fasta priser. Fasta priser gör att du inte behöver vänta in en faktura som du inte vet slutsumman på. När du betalar i förhand vet du precis vad du behöver betala och du behöver inte oroa dig för några oförutsedda kostnader. Dessutom vill vi fokusera på att upprätta din handling och inte lägga administrativ tid på fakturering i efterhand. På så vis kan vi hålla våra låga kostnader och du kan få kvalitativ juridisk hjälp till en bråkdel av marknadspriset.

Hur snabbt kan jag få mitt avtal?

Så fort du har besvarat alla frågor och betalat så skickas ditt avtal till din mail.