Gift, sambo eller singel - vem ärver när jag dör?

1. Jag är gift, vad händer med min egendom när jag dör?

Gifta par med gemensamma barn ärver varandra, om inte annat framgår av makarnas testamenten. Gemensamma barn till gifta par får ut sitt arv först när båda föräldrarna har gått bort. Så kallade särkullbarn har dock rätt att få ut sitt arv efter sin förälder omgående när det barnets förälder har avlidit. Genom att upprätta ett testamente kan man i princip helt skriva bort en efterlevande makes arvsrätt. Man kan även försöka styra eventuella särkullbarn till att vänta med att begära ut sitt arv tills båda makarna har avlidit. 

2. Jag är sambo, vad händer med min egendom när jag dör?

Skulle en sambo som inte har barn avlida, och testamente saknas, ärver den avlidne sambons föräldrar. Lever inte föräldrarna ärver istället i första hand syskon och i andra hand syskonbarn. Därefter far- och morföräldrar, mostrar, morbröder, fastrar och farbröder. Däremot ärver inte kusiner. Om inga av ovanstående släktingar finns, och man inte har upprättat ett testamente, tillfaller arvet Allmänna arvsfonden. 

Arvet efter en sambo som har barn går i första hand till den sambons barn, och i andra hand till eventuella barnbarn. Därefter följer samma arvsordning som angetts ovan, det vill säga föräldrar, syskon, syskonbarn, far- och morföräldrar, mostrar, morbröder, fastrar och farbröder. Genom ett testamente kan man styra fördelningen, och t ex. se till att viss del av arvet istället tillfaller ens sambo. 

3. Jag är varken gift eller sambo, vad händer med min egendom när jag dör? 

Om man varken är gift eller sambo men har barn går hela arvet till ens barn, förutsatt att inget annat framgår av ett testamente. Har barnen avlidit träder eventuella barnbarn i sina föräldrars ställe. Om man inte har barn ärver istället i första hand föräldrar, i andra hand syskon och i tredje hand syskonbarn. Om även föräldrar, syskon och syskonbarn saknas, ärver far- och morföräldrar, mostrar, morbröder, fastrar och farbröder. Om inga av ovanstående släktingar finns, och man inte har upprättat ett testamente, tillfaller hela kvarlåtenskapen Allmänna arvsfonden.