Upprätta skuldebrev med Lawlys jurister -
795kr

Ska du låna eller låna ut pengar? Står någon i skuld till dig? Då är det en bra idé att skriva ett skuldebrev. Utan ett skuldebrev kan det bli svårare att veta vad som gäller och svårare att få tillbaka sina pengar.

Svara på några enkla frågor här på webben. En jurist upprättar därefter din handling. Du betalar enkelt med Swish eller kort när du svarat på frågorna.
Säker betalning i sista steget

Boka telefonmöte med en jurist och gå tillsammans igenom dina önskemål. Juristen ställer nödvändiga frågor och upprättar därefter din handling.

Ett telefonmöte för vägledning om hur det går till att upprätta dina handlingar hos oss eller för att hjälpa dig att ta reda på vilka handlingar du har ett behov av.

Lawlys jurister hjälper dig

Vi hjälper dig att upprätta ett juridiskt korrekt avtal - enkelt, smidigt och till en bråkdel av marknadspriset.

Alltid hos oss:

  • Fast pris
  • Skräddarsytt skuldebrev
  • Genomgång med en jurist
  • Digital avtalsförvaring

Så här går det till - 3 enkla steg

1

Svara på några enkla frågor

här på hemsidan eller i vår app.

2

En jurist upprättar avtalet

och är med dig hela vägen från utkast till färdig handling.

3

Avtalet levereras till dig

via epost och i appen.

KLART!

Nu kan du vara säker på att du har ett juridiskt korrekt avtal.

Låt omdömena tala för sig

Väldigt prisvärt!!

Sofia Sundberg
Sofia Sundberg
Gåvobrev

Upprättande av juridiska dokument skedde enkelt via web-en samt telefonsamtal.

Elof Eriksson
Elof Eriksson
Testamente och framtidsfullmakt

SMidigt att kunna få hjälp av en jurist hemifrån och slippa ta sig nånstans.

Tarja
Tarja
Gåvobrev

Vanliga frågor & svar

Vad betyder borgenär och gäldenär?

En borgenär är en person som har en innestående rätt att få betalt från någon annan, t ex. på grund av man har lånat ut pengar eller sålt någonting utan att ha fått betalt. En person som istället har en skuld till någon annan, t ex. på grund av att man har lånat pengar eller köpt en tjänst som man inte betalt för, kallas för gäldenär.

Vad gör man med skuldebrevet när skulden är betald?

När skulden som skuldebrevet avser är betald i sin helhet, bör skuldebrevet lämnas till den som fullgjort sin skuld, så han eller hon kan se till att skuldebrevet makuleras. Om gäldenären, innan skulden är slutbetald, ska göra delbetalningar eller betala ränta bör det antecknas på skuldebrevet när sådan betalning har skett. Gäldenären bör vidare alltid få kvitto när någon form av betalning eller har gjorts. Skriv på kvittot vad betalningen avsåg, när betalning gjordes samt hur stor betalningen var.

Vad innebär solidariskt betalningsansvar?

När det finns flera låntagare till ett lån är låntagarna enligt huvudregeln solidariskt betalningsansvariga i förhållande till långivaren. Det innebär att långivarna svarar en för alla och alla för en, och att var och en av dem är lika mycket ansvariga för att långivaren får tillbaka sina pengar. Det betyder i praktiken att långivaren vid behov kan kräva vem som helst av låntagarna på hela den lånade summan. Vill man inte att solidariskt betalningsansvar ska gälla, måste man avtala med långivaren om att betalningsansvaret ska vara utformat på ett annat sätt.

Har jag rätt till ränta?

Betalar inte gäldenären i tid ska dröjsmålsränta utgå enligt räntelagen, om inte annat har avtalats. För att ha rätt till annan ränta, krävs det att borgenären och gäldenären särskilt kommer överens om det. I en sådan överenskommelse bör det framgå hur stor ränta som ska utgå, när den ska betalas och vad som händer om räntan inte betalas i tid.

Vad är ett skuldebrev?

Ett skuldebrev, som ibland också kallas för revers, är ett skriftligt dokument som reglerar, och kan tjäna som bevis för, ett visst skuldförhållande mellan två eller flera parter. Ett skuldebrev innehåller också information om den aktuella skulden och vilka villkor som gäller för densamma. I skuldebrevet kan man t ex. reglera tidpunkter för återbetalning, vad som ska gälla i fråga om ränta och vad som ska hända om betalning inte sker i rätt tid.

Kan vi ha all kontakt på distans?

Självklart. All kontakt med våra jurister sker i appen eller på hemsidan, via mail och per telefon. Vår effektiva digitala lösning möjliggör för alla att köpa juridiska handlingar, oberoende av vem man är eller var i landet man är bosatt. Det är viktigt för oss.

Tillkommer några dolda kostnader?

Nej, det finns inga dolda kostnader, du betalar en engångskostnad.

Hur betalar jag?

Vi erbjuder flera olika betalsätt. Du betalar enkelt med kort eller med Swish.

Vem skriver min handling?

Inledningsvis får du svara på ett antal frågor. Med grund i dina svar upprättas sedan din handling av en av våra jurister. Vilken jurist som upprättar just din handling, beror på vad du ska upprätta. Du får hjälp av den jurist som lämpar sig bäst.

Varför ska jag betala innan jag får min handling?

Vi är ingen traditionell juristbyrå, vi revolutionerar juristbranschen med fasta priser. Fasta priser gör att du inte behöver vänta in en faktura som du inte vet slutsumman på. När du betalar i förhand vet du precis vad du behöver betala och du behöver inte oroa dig för några oförutsedda kostnader. Dessutom vill vi fokusera på att upprätta din handling och inte lägga administrativ tid på fakturering i efterhand. På så vis kan vi hålla våra låga kostnader och du kan få kvalitativ juridisk hjälp till en bråkdel av marknadspriset.

Bra att veta