Upprätta skuldebrev digitalt hos Lawly -
795kr

Har ni betalat olika stora delar av kontantinsatsen för er gemensamma bostad? Då är det en bra idé att skriva ett skuldebrev. Utan ett skuldebrev kan det bli svårare att veta vad som gäller och för den som betalat mer i kontantinsats att få tillbaka sina pengar.

Svara på några enkla frågor online. Du får ett juridisk korrekt avtal anpassat för dig. Du betalar enkelt med Swish eller kort när du svarat på frågorna.

Skriv online →
Säker betalning i sista steget
Genom att klicka på "Skriv online" ovan, intygar du att du tagit del av Lawly's integritetspolicy & allmänna villkor.

Boka telefonmöte med en jurist och gå tillsammans igenom dina önskemål. Juristen ställer nödvändiga frågor och upprättar därefter din handling.

Gratis inledande samtal, inget köpkrav.
Genom att klicka på "Boka möte" ovan, intygar du att du tagit del av Lawly's integritetspolicy & allmänna villkor.

Gratis inledande samtal med jurist via telefon. Inget köpkrav.

Gratis inledande samtal, inget köpkrav.
Genom att klicka på "Boka gratis möte" ovan, intygar du att du tagit del av Lawly's integritetspolicy & allmänna villkor.

Vad är ett skuldebrev?

Ett skuldebrev, eller revers, är ett skriftligt och juridiskt bindande avtal som reglerar en skuld. Skuldebrevet fungerar som ett kvitto för den som lånat ut pengar och som ett bevis för att någon har en skuld. I skuldebrevet finns information om lånebeloppet, eventuell ränta och hur skulden ska betalas tillbaka och vem som är gäldenär (låntagare) och vem som är borgenär (långivare).

Räcker det med ett skuldebrev?

Om ni är gifta eller sambor, har köpt en bostad tillsammans och avser att äga hälften var och stå gemensamt på eventuella lån, trots att ni betalat olika mycket i kontantinsats, krävs både ett äktenskapsförord eller ett samboavtal och ett skuldebrev. Äktenskapsförordet eller samboavtalet kombinerat med ett skuldebrev gör att den part som betalat mer i kontantinsats får tillbaka sin insats i en eventuell framtida bodelning.

Så här går det till - 3 enkla steg

1

Svara på några enkla frågor 

direkt på nätet.

2

En handling skapas

baserad på dina personliga svar.

3

Ladda ner avtalet

skriv ut det och underteckna.

KLART!

Låt omdömena tala för sig

Väldigt prisvärt!!

Sofia Sundberg
Sofia Sundberg
Gåvobrev

Upprättande av juridiska dokument skedde enkelt via web-en samt telefonsamtal.

Elof Eriksson
Elof Eriksson
Testamente och framtidsfullmakt

SMidigt att kunna få hjälp av en jurist hemifrån och slippa ta sig nånstans.

Tarja
Tarja
Gåvobrev

Vanliga frågor & svar

Vad betyder borgenär och gäldenär?

En borgenär är en person som har en innestående rätt att få betalt från någon annan, t ex. på grund av man har lånat ut pengar eller sålt någonting utan att ha fått betalt. En person som istället har en skuld till någon annan, t ex. på grund av att man har lånat pengar eller köpt en tjänst som man inte betalt för, kallas för gäldenär.

Vad gör man med skuldebrevet när skulden är betald?

När skulden som skuldebrevet avser är betald i sin helhet, bör skuldebrevet lämnas till den som fullgjort sin skuld, så han eller hon kan se till att skuldebrevet makuleras. Om gäldenären, innan skulden är slutbetald, ska göra delbetalningar eller betala ränta bör det antecknas på skuldebrevet när sådan betalning har skett. Gäldenären bör vidare alltid få kvitto när någon form av betalning eller har gjorts. Skriv på kvittot vad betalningen avsåg, när betalning gjordes samt hur stor betalningen var.

Vad innebär solidariskt betalningsansvar?

När det finns flera låntagare till ett lån är låntagarna enligt huvudregeln solidariskt betalningsansvariga i förhållande till långivaren. Det innebär att långivarna svarar en för alla och alla för en, och att var och en av dem är lika mycket ansvariga för att långivaren får tillbaka sina pengar. Det betyder i praktiken att långivaren vid behov kan kräva vem som helst av låntagarna på hela den lånade summan. Vill man inte att solidariskt betalningsansvar ska gälla, måste man avtala med långivaren om att betalningsansvaret ska vara utformat på ett annat sätt.

Har jag rätt till ränta?

Betalar inte gäldenären i tid ska dröjsmålsränta utgå enligt räntelagen, om inte annat har avtalats. För att ha rätt till annan ränta, krävs det att borgenären och gäldenären särskilt kommer överens om det. I en sådan överenskommelse bör det framgå hur stor ränta som ska utgå, när den ska betalas och vad som händer om räntan inte betalas i tid.

Vad är ett skuldebrev?

Ett skuldebrev, som ibland också kallas för revers, är ett skriftligt dokument som reglerar, och kan tjäna som bevis för, ett visst skuldförhållande mellan två eller flera parter. Ett skuldebrev innehåller också information om den aktuella skulden och vilka villkor som gäller för densamma. I skuldebrevet kan man t ex. reglera tidpunkter för återbetalning, vad som ska gälla i fråga om ränta och vad som ska hända om betalning inte sker i rätt tid.

Kan vi ha all kontakt på distans?

Självklart. All kontakt med våra jurister sker via nätet, mail och per telefon. Vår effektiva digitala lösning möjliggör för alla att köpa juridiska handlingar, oberoende av vem man är eller var i landet man är bosatt. Det är viktigt för oss.

Hur betalar jag?

Vi erbjuder flera olika betalsätt. Du betalar enkelt med kort eller med Swish.

Varför ska jag betala innan jag får min handling?

Vi är ingen traditionell juristbyrå, vi revolutionerar juristbranschen med fasta priser. Fasta priser gör att du inte behöver vänta in en faktura som du inte vet slutsumman på. När du betalar i förhand vet du precis vad du behöver betala och du behöver inte oroa dig för några oförutsedda kostnader. Dessutom vill vi fokusera på att upprätta din handling och inte lägga administrativ tid på fakturering i efterhand. På så vis kan vi erbjuda kvalitativ juridisk hjälp till låga kostnader.

Hur snabbt kan jag få mitt avtal?

Så fort du har besvarat alla frågor och betalat så skickas ditt avtal till din mail.