Upprätta ditt testamente med Lawlys jurister -
1 795kr

Med ett testamente kan du göra det tydligt vad du vill ska hända med dina tillgångar när du inte längre finns i livet och minska risken för att det uppstår konflikter eller missförstånd. Vi hjälper dig att skriva ditt testamente och skapa förutsägbarhet och trygghet!

Svara på några enkla frågor online. Du får ett juridisk korrekt avtal anpassat för dig. Du betalar enkelt med Swish eller kort när du svarat på frågorna.

Skriv online →
Säker betalning i sista steget
Genom att klicka på "Skriv online" ovan, intygar du att du tagit del av Lawly's integritetspolicy & allmänna villkor.

Boka telefonmöte med en jurist och gå tillsammans igenom dina önskemål. Juristen ställer nödvändiga frågor och upprättar därefter din handling.

Gratis inledande samtal, inget köpkrav.
Genom att klicka på "Boka möte" ovan, intygar du att du tagit del av Lawly's integritetspolicy & allmänna villkor.

Gratis inledande samtal med jurist via telefon. Inget köpkrav.

Gratis inledande samtal, inget köpkrav.
Genom att klicka på "Boka gratis möte" ovan, intygar du att du tagit del av Lawly's integritetspolicy & allmänna villkor.

Vad är ett testamente?

Ett testamente är en handling där man skriver vad som ska hända med ens kvarlåtenskap den dag man går bort. Man kan till exempel skriva om någon ska få en särskild sak eller en viss andel av arvet. Man kan också skriva villkor som ska gälla för det som någon ärver, till exempel att det ska vara enskild egendom. Vi kan hjälpa dig att upprätta ditt testamente digitalt, eller med en jurist över telefon.

Det finns också något som kallas inbördes testamente. Det är ett testamente som två personer, ofta makar eller sambor, skriver tillsammans där var och en av dem förordnar om sitt arv. Generellt vill de som skriver inbördes testamente ge varandra en ömsesidig arvsrätt. Vill ni skriva et inbördes testamente? Boka ett telefonmöte med en jurist, så hjälper vi er!

Räcker det med ett testamente?

I ett testamente går det att reglera vem som ska ärva dig vid din bortgång. Det går dock inte att bestämma vad som ska vara enskild egendom inom ramen för ett äktenskap, och därför inte delas lika i en framtida bodelning. Den frågan regleras i ett äktenskapsförord. 

Det går inte heller att bestämma i ett testamente vad som ska ingå i en eventuell bodelning mellan sambor, det måste bestämmas i ett samboavtal.

Varför ska jag skriva ett testamente?

Testamentet kan fylla många funktioner och är viktigt för många av oss. Detta är några exempel på varför man kan behöva skriva sitt testamente.

  • Sambor ärver inte varandra enligt lag. Det är vanligt att man vill att ens sambo ska ärva en om man skulle gå bort och för att det ska bli så måste man upprätta ett testamente. Detta gäller oavsett om samborna har barn ihop och oavsett hur länge de bott ihop.
  • Om inga arvingar enligt lag finns, och man inte upprättat något testamente, ärver Allmänna arvsfonden. Vill man att någon annan ska få arvet måste man upprätta ett testamente.
  • För att den organisation man brinner för ska få ta del av arvet måste man skriva det i sitt testamente. Kanske vill man att delar av kvarlåtenskapen ska gå till ett gott ändamål.
  • Särkullbarn får hela arvet vid första makens bortgång, om inte ett testamente säger annat. Detta kan till viss del undvikas genom att frågan regleras i ett testamente. På så sätt kan man skydda sin efterlevande make.
  • Arvet blir inte enskild egendom om det inte skrivs i testamentet. Utan testamente går man miste om möjlighet en att ställa upp särskilda villkor, så som enskild egendom, för arvet.
  • Alla barn får lika del av arvet om inte ett testamente säger något annat. Vill man att barnen ska ärva olika mycket måste man därför upprätta ett testamente. I testamentet kan man också skriva om någon ska ärva viss, bestämd, egendom.

Så här går det till - 3 enkla steg

1

Svara på några enkla frågor 

direkt på nätet.

2

En handling skapas

baserad på dina personliga svar.

3

Ladda ner avtalet

skriv ut det och underteckna.

KLART!

Låt omdömena tala för sig

Så bra, så professionella, så trevliga, så prisvärda... Vi fick ovärderliga råd och stor hjälp vid upprättande av ett flertal handlingar. Rekommenderas å det varmaste!

Sven Hedman
Sven Hedman
Testamente och framtidsfullmakt

Upprättande av juridiska dokument skedde enkelt via web-en samt telefonsamtal.

Elof Eriksson
Elof Eriksson
Testamente och framtidsfullmakt

Trodde först att man var tvungen att ta sig till deras kontor för att skriva på saker, men de var skönt att man slapp det och använde telefonen istället.

Linda Fahlberg
Linda Fahlberg
Testamente

Vanliga frågor & svar

Vad är arvslott och laglott?

Arvslotten är den andel av kvarlåtenskapen efter en person som en arvinge har rätt till. En arvinge är person som har rätt att ärva enligt lagen.

Laglotten är hälften av ett barns arvslott. Den del av arvet som utgör ett barns laglott har han eller hon alltid rätt att få. Laglotten kan inte testamenteras bort

Behöver man registrera ett testamente?

Nej, ett testamente ska inte registreras någonstans. Förvara ditt testamente på en säker plats, men var samtidigt noga med att säkerställa att det kommer fram när du har gått bort. Vi på Lawly erbjuder trygg och säker förvaring av ditt/ert testamente.

Vad händer om det inte finns något testamente?

Då gäller den arvsordning som följer av lagen. I lagen delas arvingar in i olika grupper, så kallade arvsklasser. En arvsklass måste vara helt tom, innan arvet går vidare till någon i efterföljande arvsklass.

Bröstarvingar, den avlidnes barn och barnbarn, ärver i första hand och tillhör den första arvsklassen. Är man gift och endast har gemensamma barn ärver dock den efterlevande maken före gemensamma barn. Likaså ärver efterlevande make om man är gift och inte har några barn. Har man särkullbarn (barn från tidigare förhållande) får de ut sitt arv direkt vid en förälders bortgång.

Finns det inga bröstarvingar och ingen make går man vidare till nästa arvsklass. Den andra arvsklassen utgörs av föräldrar till den avlidne eller, om föräldrarna inte längre lever, syskon.

I den tredje arvsklassen finns far- och morföräldrar. Om någon av dessa är avliden ärver dennes barn, det vill säga den avlidnes moster, morbror, faster eller farbror, sin avlidne förälders del. Kusiner ärver däremot inte, och inte heller andra släktingar.

I samtliga arvsklasser gäller att barn träder i avliden förälders ställe. Tex delar två barn till ett arvsberättigats syskon på syskonets arvslott, om han eller hon inte är i livet när arvet ska delas ut.

Genom att upprätta ett testamente kan man sätta den arvsordning som gäller enligt lag, helt eller delvis, ur spel.

Vad är ett inbördes testamente?

Ett inbördes testamente är detsamma som ett gemensamt testamente. Det vanligast förekommande mellan makar eller sambor, och innebär att två personer, i ett och samma testamente, ger varandra ömsesidig arvsrätt. I testamentet bestämmer man både vad som ska hända när den första maken eller sambon avlider, och vad som ska hända när båda makarna eller samborna har gått bort.

Kan jag testamentera bort allt jag äger?

Om du inte har några barn så kan du i princip testamentera bort hela arvet efter dig. Om du har barn har de alltid rätt till att få sin laglott. Laglotten är i regel hälften av allt du äger.

Det är möjligt att skriva en önskan i ditt testamente att du skulle vilja att dina barn avstår från sin laglott. Då finns det såklart en chans att de respekterar din önskan, men ingen garanti. De har rätt att kräva ut sin laglott oavsett vad du skriver i ditt testamente

Behöver jag skriva ett testamente om jag är ensamstående?

Om du är ensamstående ärver i första hand dina barn. Om du inte har barn eller barnbarn så ärver istället dina föräldrar. Finns inte de kvar i livet går arvet efter dig till dina syskon och syskonbarn. Har du inte har några närmare släktingar än kusiner, och inget testamente är skrivet, går arvet till Allmänna arvsfonden.

Ärver sambor varandra?

Sambor ärver inte varandra, om det inte står i ett testamente. Om vill du att din sambo ska ärva dig vid din bortgång krävs det därför att du skriver det i ett testamente. Det spelar ingen roll hur länge ni har bott tillsammans eller om ni har gemensamma barn, din sambo kommer inte att få någon del av arvet efter dig om det inte står i ditt testamente.

Kan jag göra mina barn arvslösa med ett testamente?

Barn har alltid rätt att få en viss del av arvet efter sina föräldrar. Den delen kallas för laglott. Laglotten utgör i regel hälften av arvet efter dig. Du kan skriva en önskan i ditt testamente att du vill att dina barn avstår från sin laglott. Då finns det en chans att de respekterar din önskan, men det tar inte bort deras rätt, och förhindrar dem inte att kräva ut sin laglott om de vill.

Kan vi ha all kontakt på distans?

Självklart. All kontakt med våra jurister sker via nätet, mail och per telefon. Vår effektiva digitala lösning möjliggör för alla att köpa juridiska handlingar, oberoende av vem man är eller var i landet man är bosatt. Det är viktigt för oss.

Hur betalar jag?

Vi erbjuder flera olika betalsätt. Du betalar enkelt med kort eller med Swish.

Varför ska jag betala innan jag får min handling?

Vi är ingen traditionell juristbyrå, vi revolutionerar juristbranschen med fasta priser. Fasta priser gör att du inte behöver vänta in en faktura som du inte vet slutsumman på. När du betalar i förhand vet du precis vad du behöver betala och du behöver inte oroa dig för några oförutsedda kostnader. Dessutom vill vi fokusera på att upprätta din handling och inte lägga administrativ tid på fakturering i efterhand. På så vis kan vi erbjuda kvalitativ juridisk hjälp till låga kostnader.

Hur snabbt kan jag få mitt avtal?

Så fort du har besvarat alla frågor och betalat så skickas ditt avtal till din mail. 

Bra att veta