Testamentsförvaring -
1 999kr

Förvara ditt testamente tryggt och säkert. I priset ingår livslång förvaring och bevakning som säkerställer att ditt testamente kommer fram till rätt person vid din bortgång.

Svara på några enkla frågor, identifiera dig med BankID och betala säkert med Swish eller kort

Beställ →
Säker betalning i sista steget
Genom att klicka på "Beställ" ovan, intygar du att du tagit del av Lawly's integritetspolicy & allmänna villkor.

Gratis inledande samtal med jurist via telefon. Inget köpkrav.

Gratis inledande samtal, inget köpkrav.
Genom att klicka på "Boka gratis möte" ovan, intygar du att du tagit del av Lawly's integritetspolicy & allmänna villkor.

Förvaring och bevakning av ditt testamente

För att ditt testamente inte ska försvinna eller förstöras har Lawly ett samarbete med Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF). SBF förvarar och bevakar dina viktiga dokument.

Hos SBF förvaras ditt testamente tryggt i ett kassaskåp och det hanteras efter regler och rutiner som utformats med hänsyn till viktiga och prioriterade säkerhets-, sekretess- och integritetskrav. Detta för att du ska få en säker, neutral och oberoende förvaring.

I priset ingår dessutom automatisk bevakning som gör att ditt testamente kommer fram vid ditt dödsfall.

Varför ska jag skicka mitt testamente till förvaringen?

Vilken nytta har det att skriva ett testamente som sedan inte kommer till användning? Det kan finnas många anledningar till att ett testamente aldrig används och testatorns sista vilja därför inte respekteras. T.ex. kan testamentet tappas bort eller hamna i händerna på någon som inte vill att det ska finnas och därför förstör det. En annan anledning kan vara att testamentet helt enkelt aldrig hittas av arvingarna.

Förvaringen är ett sätt att komma runt dessa problem för att säkerställa att ens sista vilja kommer fram så att arvet kan fördelas som önskat och så att nära och kära slipper blir oense om vad den avlidne egentligen ville med sitt arv. Genom att skicka sitt testamente till förvaring kan man vara säker på att det förvaras på en trygg plats och att det lämnas ut till rätt personer när man gått bort.

Såhär fungerar testamentsförvaringen

Ditt testamente förvaras tryggt och säkert hos Sveriges Begravningsbyråers Förbund, SBF. SBF har regler och rutiner som strikt utformats med hänsyn till viktiga och prioriterade säkerhets-, sekretess- och integritetskrav. Allt för att du ska få en säker förvaringsplats.

1

Svara på några enkla frågor 

direkt på nätet.

2

En handling skapas

baserad på dina personliga svar.

3

Ladda ner avtalet

skriv ut det och underteckna.

KLART!

Låt omdömena tala för sig

Mycket enkel och prisvärd tjänst!

Susanne
Susanne

SMidigt att kunna få hjälp av en jurist hemifrån och slippa ta sig nånstans.

Tarja
Tarja

Mycket hjälp till en liten peng!

Annie
Annie

🍿 Vanliga frågor & svar

Var förvaras dokumenten?

De fysiska dokumenten förvaras i brandsäkra kassaskåp hos Sveriges Begravningsbyråers Förbund i Stockholm.

Vad innebär livslång förvaring?

De handlingar du skickar för dokumentförvaring förvaras under hela din livstid, om du så önskar. Handlingarna hanteras utifrån noga utformade regler och rutiner med höga säkerhets- och sekretesskrav. Alltid med din trygghet i fokus.

Vad innebär livslång bevakning?

Dokumenten som förvaras bevakas per automatik mot Skatteverkets dödsfallsregister. På så sätt kan man man kan känna sig säker på att de kommer fram och kommer till användning när man går bort.


Jag och min make har ett inbördes testamente, kan vi köpa förvaring gemensamt?

Det går utmärkt. Ange bara att förvaringen ska gälla för er båda när ni köper tjänsten.

Måste jag skicka in originalhandlingarna?

Syftet bakom tjänsten är att hjälpa dig att förvara originalhandlingar, som utgör värdehandlingar, på ett tryggt och säkert sätt. För att kunna göra det, behöver du skicka in de fysiska originalhandlingarna per post. Om du har flera exemplar av originalhandlingar kan du välja om du vill skicka in alla, eller behålla något exemplar.

Behövs verkligen en särskild tjänst för dokumentförvaring?

Ja! Juridiska dokument, såsom t ex. framtidsfullmakter och testamenten, utgör viktiga personliga handlingar. När de ska verkställas eller användas, behöver de visas upp i original för att gälla. Därför är det mycket viktigt att originalhandlingarna förvaras på en trygg och säker plats- fram till den dag då de ska användas.

Det kan även tilläggas att konflikter och bråk kring juridiska handlingar tyvärr är betydligt vanligare än man kanske kan tro. Inte sällan förstörs testamenten av personer i testators omgivning, eller kommer bort på annat sätt, så att de inte upphittas efter testators bortgång. Med vår förvaringstjänst kan du se till att dina handlingar förvaras på ett säkert sätt, och känna dig trygg med att de inte kommer bort, förstörs, eller hamnar i fel händer.

Vad händer med de förvarade handlingarna när jag går bort?

Testamente i original lämnas ut till den person som är behörig att ta emot det. Behörig är den som är förordnad boutredningsman/testamentsexekutor eller någon som annars har dödsboets uppdrag att förrätta bouppteckningen och delgivning av testamente. Om sådan inte finns kan testamente i original lämnas ut till uppgiven mottagare mot uppvisande av intyg från samtliga dödsbodelägare. Föreligger enligt ovan sagda ingen behörig att mottaga testamentet lämnas originalet ut till namngiven bouppgivare/ingivare sedan bouppteckningen registrerats av Skatteverket med anteckning om testamentet. Om testamente inte hämtas ut inom 3 månader från dagen för ditt frånfälle skickas en vidimerad kopia av testamentet till Skatteverket.

Avtal och övriga dokument utlämnas i original till förordnad boutredningsman/testamentsexekutor eller någon som annars har dödsboets uppdrag att förrätta bouppteckningen. Om sådan inte finns kan dokument i original lämnas ut till uppgiven mottagare mot uppvisande av intyg från samtliga dödsbodelägare.

Kopior av dokument får lämnas ut till företrädare för ditt dödsbo. Tillhandahållande av sådant dokument skall ske inom 14 dagar från det att SBF erhållit information om dödsfallet via Skatteverket.

Kan någon annan än jag komma åt mina handlingar under förvaringstiden?

Nej, så länge man lever är det som utgångspunkt bara man själv som har tillgång till att hämta ut handlingarna, förutom framtidsfullmakter som fullmaktshavaren också kan hämta ut. Om två personer, exempelvis makar, köper tjänsten tillsammans måste dock båda närvara när dokumenten hämtas ut och om en person förordnats en god man kan också den gode mannen hämta ut handlingar om intyg kan uppvisas.

Vilka och hur många dokument kan jag förvara genom tjänsten?

Du kan förvara vilka typer dokument och viktiga handlingar du vill. Tjänsten är dock särskilt lämplig för att förvara testamenten. I det ordinarie priset ingår förvaring av upp till tio handlingar/dokument, eller sammanlagt 40 sidor.

Vad ingår? Tillkommer några andra kostnader om jag vill göra ändringar i mina handlingar?

Du betalar en gång, och får förvaring och bevakning av dina handlingar livet ut. I priset ingår upp till 10 dokument om totalt 40 sidor, som du skickar in vid ett och samma tillfälle. Om du skulle önska hantera eller göra ändringar bland dina dokument sedan de skickats in utgår dock en hanteringsavgift per hanteringstillfälle.

Kan vi ha all kontakt på distans?

Självklart. All kontakt med våra jurister sker via nätet, mail och per telefon. Vår effektiva digitala lösning möjliggör för alla att köpa juridiska handlingar, oberoende av vem man är eller var i landet man är bosatt. Det är viktigt för oss.

Hur betalar jag?

Vi erbjuder flera olika betalsätt. Du betalar enkelt med kort eller med Swish.

Varför ska jag betala innan jag får min handling?

Vi är ingen traditionell juristbyrå, vi revolutionerar juristbranschen med fasta priser. Fasta priser gör att du inte behöver vänta in en faktura som du inte vet slutsumman på. När du betalar i förhand vet du precis vad du behöver betala och du behöver inte oroa dig för några oförutsedda kostnader. Dessutom vill vi fokusera på att upprätta din handling och inte lägga administrativ tid på fakturering i efterhand. På så vis kan vi erbjuda kvalitativ juridisk hjälp till låga kostnader.

Hur snabbt kan jag få mitt avtal?

Så fort du har besvarat alla frågor och betalat så skickas ditt avtal till din mail.