Utan gåvobrev- ingen giltig gåva

Ett gåvobrev skapar trygghet för både givare och mottagare. När man skriver ett gåvobrev avseende en fastighet finns det olika juridiska krav och aspekter att ta hänsyn till.

Vill du ge bort fast egendom, en fastighet, krävs ett skriftligt gåvobrev för att gåvan ska bli giltig. Ett gåvobrev avseende fast egendom måste bevittnas av två personer för att den nya ägaren ska kunna få lagfart på fastigheten. Därtill gäller ytterligare några formkrav. Av gåvobrevet ska framgå vem som är gåvogivare och gåvomottagare, och det ska finnas en så kallad överlåtelseförklaring. Det ska också anges vilken fastighet som överlåts och hur stor del av den som överlåts genom gåvan. Vidare ska gåvobrevet innehålla information om eventuell ersättning ska utgå för gåvan. Gåvobrevet ska även undertecknas av både gåvogivare och gåvomottagare. Därtill ska gåvobrevet bevittnas för att gåvomottagaren ska kunna ansöka om lagfart.

Genom ett gåvobrev kan man också villkora en gåva på olika sätt. Man kan t ex. införa villkor om enskild egendom som bidrar till större ekonomisk trygghet för mottagaren och hans eller hennes arvingar, eller reglera om man vill att gåvan ska utgöra förskott på mottagarens arv.