Viktiga avtal för dig som är sambo

När kärleken känns starkare än någonsin och man precis ska köpa bostad och flytta ihop, är en framtida konflikt och separation förmodligen bland det sista man tänker, eller vill tänka, på. Att skriva ett samboavtal är dock enkelt och kan vara till stor hjälp om eller när dagen för separation kommer, men det finns också andra handlingar som är viktiga för sambor att hålla koll på.

1) Varför samboavtal?

Om samboavtal saknas, gäller sambolagens regler vid en eventuell bodelning. Enligt dem ska värdet av all samboegendom delas lika mellan samborna - oavsett vem som har köpt eller äger egendomen. Vill man inte att en sådan likadelning ska ske, behöver man skriva ett samboavtal. Genom ett samboavtal kan man reglera vilken samboegendom som ska delas i en bodelning, och vilken som inte ska göra det. Ett samboavtal kan särskilt vara till nytta om den ena sambon ensam eller till största del har köpt och äger sambornas gemensamma bostad, eller om en av samborna genomgående har betalat mer för möbler och utrustning i det gemensamma hemmet.

2) Vad händer vid en separation?

Vid en separation mellan sambor ska, på begäran av någon av samborna, en bodelning ske. Om samboavtal saknas sker en bodelningen enligt sambolagens regler, vilket innebär att värdet av all samboegendom ska delas lika mellan samborna - oavsett vem som äger eller har köpt egendomen. Om ett samboavtal har upprättats följer bodelningen istället sambornas överenskommelser enligt avtalet.

Till samboegendom räknas enligt sambolagen både gemensam bostad och möbler och annan utrustning som köpts för gemensam användning. En bostad eller saker i densamma som införskaffats av den ena sambon, för den sambons räkning, innan samborna flyttade ihop räknas vanligen inte som samboegendom. Det är dock möjligt att även sådan egendom utgör samboegendom, om den köptes i syfte att användas av samborna gemensamt. Inte heller annan egendom, såsom t.ex. bila, båtar, värdepapper, fritidshus eller hobbyutrustning, räknas som samboegendom.

3) Olika kontantinsatser

Om sambor köper en gemensam bostad och den ena sambon betalar mer för bostaden i kontantinsats behövs både ett samboavtal och ett skuldebrev för att reglera hur pengarna som investerats i bostaden ska fördelas vid en eventuell separation. Enligt huvudregeln gäller annars en likadelning av hela bostadens värde.

4) Arv av sambo

Sambor har ingen lagstadgad arvsrätt i förhållande till varandra. Vill sambor ärva varandra måste de upprätta testamenten. Att uttrycka i ett samboavtal att man önskar ärva varandra är inte tillräckligt, sådana önskemål måste framställas i ett testamente.

5) Vad krävs för att samboavtalet ska vara giltigt? 

Ett samboavtal ska vara skriftligt och undertecknat av båda samborna. Avtalet kan enbart ändras eller hävas om båda parter är överens om det.

Sammanfattning:

  • Saknas samboavtal regleras bodelningen av sambolagen.
  • Ett samboavtal kan reglera att bostaden och bohaget inte ska omfattas av sambolagens regler och därför inte delas lika mellan samborna vid en eventuell separation.
  • Sambolagen reglerar inte arv. Om sambor ska ärva varandra krävs att det skrivs in i ett testamente.